Какво може да ви предложим

interior
Интериорен дизайн

Екстериорен дизайн

Авторски надзор

house-paint
Цялостна реализация

ЕТАПИ НА ПРОЕКТИРАНЕТО

01.
Запознанство
02.
Архитектурно заснемане
03.
Концептуално решение
04.
3D Визуализации
05.
Техническа документация
06.
Количествени сметки